ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Torzymiu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 61
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-05-09
Zakres przedmiotowy
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr SUL3056A na dz. nr 21/1 obręb 0066 Kownaty.
Lp: 62
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-05-02
Zakres przedmiotowy
budowa kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w m. Torzym wraz z budową złącz kablowych ZKSN oraz słupów linii napowietrznej SN 15 kV.
Lp: 63
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-05-02
Zakres przedmiotowy
Podjęcie zawieszonego postępowania – postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Torzym z dnia 22 lutego 2023 r.., znak sprawy: BGN.II.6220.18.2022.
Lp: 64
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-05-02
Zakres przedmiotowy
Rozbudowa drogi DW 138 i DP 1265F Gmina Torzym
Lp: 65
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-04-28
Zakres przedmiotowy
Uchylenie zaskarżonej decyzji nr 12/2022 znak BGN.II.6220.5.2022 dot. budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Boczów, przy ul. Sikorskiego, na działkach ewid. nr: 266/13, 266/14, 266/15, 266/16, 266/17, 266/18, 266/19, 266/20, 266/21, 266/22, 266/23, 266/24, 266/25, 266/26, 266/27, 266/28, 266/29, 266/30, 266/3 1, 266/32, 266/33, obręb Boczów, gm. Torzym i przekazanie sprawy do rozpatrzenia organowi I instancji.
Lp: 66
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-04-21
Zakres przedmiotowy
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 28 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewidencyjnej numer 114/13 obręb 0072 Tarnawa
Lp: 67
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-04-11
Zakres przedmiotowy
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci elektroener-getycznej nn 0,4kV typu NAY2Y-J 4x150mm2 o dł. L=212 mb oraz złącza kablowo-pomiarowego typu ZK1x-2P, na dz. nr 25/6,2,347/13,347/9 obręb 0061 Torzym.
Lp: 68
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-04-11
Zakres przedmiotowy
wszczęte postępowanie budowa elektrowni fotowoltaicznej Torzym 1 o mocy do 120 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach o numerach ewidencyjnych 55/3, 67/1, 49/1, 72/3, 73/1, 75/1, 75/2, 81/1, 39/1 , 33/2, 33/1,32,28/1 w obrębie 0063 Gądków Wielki
Lp: 69
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-04-07
Zakres przedmiotowy
zostało zakończone postępowanie dla przedsięwzięcia budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 28 MW na działce ewidencyjnej numer 114/13 obręb 0072 Tarnawa
Lp: 70
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-04-07
Zakres przedmiotowy
zostało zakończone postępowanie w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej Torzym 2 o mocy do 80 MW na działkach o numerach ewidencyjnych 697/12, 697/9, 697/5, 699/2, 744/5, 744/4, 723/1, 720/2, 721/2, 720/3, 244, 243 241/3, 237/3, 238 w obrębie 0063 Gądków Wielki

Nawigacja między stronami listy informacji