ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Torzymiu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 111
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-07-26
Zakres przedmiotowy
Odmowa wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej Garbicz Festiwal dz.87/22
Lp: 112
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-07-22
Zakres przedmiotowy
Podjecie zawieszonego postępowania
Lp: 113
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-07-22
Zakres przedmiotowy
postanowienie o wznowieniu post. Panattoni Boczów
Lp: 114
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-07-20
Zakres przedmiotowy
. zostało wszczęte na wniosek Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z siedzibą w Gorzowie Wlkp., postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj. przebudowę istniejącego rowu poprzez wykonanie zastawki drewniano — kamiennej o stałym progu przelewu do 0,40 m, z lokalizacją na terenie obejmującym działkę nr 7255 obręb ewidencyjny 0063 Gądków Wielki
Lp: 115
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-06-30
Zakres przedmiotowy
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwa-runkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 3,5 MWp na terenie działki o nr ewid.55/1 obręb 0069 Mierczany, gm. Torzym.
Lp: 116
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-06-23
Zakres przedmiotowy
Wp do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wydobyciu kopaliny-piasku- ze złoża „Walewice I” i „Walewice II” na terenie działki o nr ewid.123/1obręb 0074 Walewice, gm. Torzym.
Lp: 117
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-06-15
Zakres przedmiotowy
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zezwalającej na przeprowadzenie imprezy masowej
Lp: 118
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-05-16
Zakres przedmiotowy
decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 92 na odcinku od km 7+969 do km 10+769 w m. Pniów”, na terenie gminy Torzym - obszar wiejski.
Lp: 119
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-20
Zakres przedmiotowy
budowa bateryjnych magazynów energii o mocy do 105 MW oraz do 30 stacji ładowania pojazdów energią elektryczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 5/23 obręb Koryta
Lp: 120
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-20
Zakres przedmiotowy
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. zbiornika chłonnego umożliwiającego rozsączanie nadmiaru wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni stacji paliw, poprzez przelew z projektowanego zbiornika retencyjnego, z lokalizacją na działce o nr ewid. 11/8 obręb 0064 Grabów

Nawigacja między stronami listy informacji