ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Torzymiu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 101
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-10-11
Zakres przedmiotowy
zostało wszczęte, na wniosek złożony przez Burmistrza Torzymia, reprezentującego Gminę Torzym, ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj.: pomostu rekreacyjno - widokowego na Jeziorze Boczowskim (Rzepinko), z lokalizacją na działce ewidencyjnej oznaczonej nr 251, obręb 0058 Boczów,
Lp: 102
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-10-03
Zakres przedmiotowy
odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu stacji paliw, zlokalizowanej na dziatkach 319/15, 319/14 i 319/20 obręb 0073 Torzym
Lp: 103
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-09-08
Zakres przedmiotowy
przebudowie stacji paliw na terenie działki o nr ewid.580/1 obręb 0073 Torzym
Lp: 104
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-09-08
Zakres przedmiotowy
budowie instalacji do magazynowania energii o mocy do 1000 MW i pojemności do 1000 MWh oraz do 30 stacji ładowania pojazdów energią elektryczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 5/23 obręb Koryta
Lp: 105
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-09-08
Zakres przedmiotowy
budowa elektrowni fotowoltaicznej Torzym Północ wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 12,14,19/3 obręb Garbicz
Lp: 106
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-09-08
Zakres przedmiotowy
budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z infrastrukturą to-warzyszącą, w miejscowości Boczów, przy ulicy Sikorskiego, na działkach ewid. nr: 266/1 – 266/12 obręb Boczów
Lp: 107
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-09-07
Zakres przedmiotowy
Decyzja środowiskowa-wydobyciu kopaliny-piasku- ze złoża „Walewice I” i „Walewice II” na terenie działki o nr ewid.123/1obręb 0074 Walewice
Lp: 108
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-09-07
Zakres przedmiotowy
DS 8/2022 farmy fotowoltaicznej o mocy 3,5 MWp na terenie działki o nr ewid.55/1 obręb 0069 Mierczany
Lp: 109
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-09-07
Zakres przedmiotowy
na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 158/4 obręb Bielice
Lp: 110
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-08-01
Zakres przedmiotowy
Odwołanie Garbicz Festiwal do SKO

Nawigacja między stronami listy informacji